Hành Trình 76 ngày 18/03/2017 – 365 ngày: Quy luật mang tính phổ quát của Vũ trụ.

Hành Trình 76 ngày 18/03/2017 – 365 ngày.
Sự thật sẽ mang đến tự do cho bạn. Tất cả những nỗi đau và sự chịu đựng trong thế giới này đều đến từ những người không hiểu được các quy luật bất biến của Vũ trụ.

Những nguyên tắc trong Bí Mật Cuộc Sống được đưa ra nhằm giúp mỗi người có thể tự chứng minh được các quy luật mang tính phổ quát của Vũ trụ. Hãy tự chứng minh và thuyết phục bản thân, và sự thật sẽ mang đến tự do cho bạn.

Viết một bình luận