#024 Hành Trình ngày 24/1/2021 – 365 ngày: HÍT THỞ – sống thời nào thở theo thời đó.
HÍT THỞ – sống thời nào thở theo thời đó

Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Càng ngày môi trường càng ô nhiễm nhiều hơn, bởi vậy, thở đúng là cách giữ mạng sống lâu hơn. Chúng ta đã quen với cách hít vào sâu, thở ra ngắn trong giai đoạn không khí thanh nhẹ, yên bình. Phương pháp thở này không còn phù hợp khi bụi mịn trong không khí quá nhiều như giai đoạn hiện nay nữa. Chúng ta cần nạp ít khí nào và thải độc tố bên trong ra nhiều hơn. Hít vào ngắn, đưa khí xuống đan điền, phình bụng to lên, thở ra thiệt chậm, thiệt dài bằng mũi.
Giai đoạn đầu, bạn có thể hít vào 3 – thở ra 6, theo cách tính nhẩm của bạn. Ví dụ như bạn có thể hít vào 3 giây, khí đi vào đan điền, thở chậm ra 6 giây, hóp sát bụng…
Sau một thời gian đã quen với cách thở này, bạn có thể nâng lên hít vào 4, thở ra 8; hít vào 5, thở ra 10…

024 Hành Trình ngày 24/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 24/1/2020 – 365 ngày: MUỐN THÀNH CÔNG… PHẢI TỎ TƯỜNG NHỮNG SỐ 3 NÀY.


Viết một bình luận