#150 Hành Trình ngày 30/5/2021 – 365 ngày: Tập trung vào điều bạn thực sự muốn.


Quy trình sáng tạo vẫn luôn giống nhau, dù đó là tạo ra điều gì đi chăng nữa, bất kể liệu bạn muốn mang điều tích cực đến với mình hay loại bỏ đi điều tiêu cực trong cuộc sống. 

Nếu bạn đang muốn bỏ một thói quen nào đó, hoặc bạn muốn loại bỏ đi một điều tiêu cực gì đó trong cuộc sống của mình, thì bạn phải tập trung vào thứ mà mình muốn. 

Điều này có nghĩa là bạn phải hình dung và tưởng tượng bản thân đang ở trong tình huống chỉ toàn những điều tích cực, không một mảy may tiêu cực nào nữa, hãy tưởng tượng vào ngay thời điểm này.

Hãy tưởng tượng mình trong nhiều tình huống, càng nhiều càng tốt – những tình huống hoàn toàn tích cực mà bạn đang muốn có. Hãy cứ tưởng tượng bản thân ở trong một trạng thái mà mình mong muốn, và hãy cảm nhận rằng mình đang thật sự được như thế, vào ngay lúc này.

150 Hành Trình ngày 30/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 29/5/2020 – 365 ngày: 8 “không” giúp cuộc sống thêm hài hòa.Viết một bình luận