#023 Hành Trình ngày 23/1/2021 – 365 ngày: Sức mạnh của sự “chú tâm”.


Khi bạn bắt đầu quy trình sáng tạo một cách có chủ đích, cách tốt nhất là bạn tập trung sự chú ý vào chỉ một thứ nào đó trong một thời điểm nhất định. 

Thông qua quá trình tập luyện, bạn sẽ có được sức mạnh tuyệt vời để tận dụng được nguồn năng lượng của chính mình. Và khi đã có được sức mạnh ấy, bạn có thể tập trung vào nhiều thứ cùng một lúc.

Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn giống như một chiếc kính lúp được đặt dưới ánh nắng mặt trời vậy. Nếu như bạn cầm giữ chiếc kính lúp ở nguyên một chỗ trong một khoảng thời gian dài, nó sẽ tạo ra nhiệt lượng lớn và sinh ra lửa. 

Tâm trí của bạn và Vũ trụ cũng giống như chiếc kính lúp và mặt trời vậy.


023 Hành Trình ngày 23/1/2021 – 365 ngày ngày 23/1/2020 – 365 ngày: Cha mẹ dạy con điều gì với chiếc phong bao lì xì cũng tạo nên được tính cách của trẻ cho mai sau


Viết một bình luận