Hành Trình 252 ngày 10/09/2017 – 365 ngày.

Điều kỳ diệu nhất trong tất cả mọi thứ, đó chính là mỗi ngày, trong mọi tình huống, chúng ta đều có thể xem xét được bản thân mình hiện đang như thế nào.

Thế giới và cuộc sống sẽ liên tục đưa ra những phản hồi về việc chúng ta khi ấy đang thuộc trường năng lượng nào. Và khi chúng ta bắt đầu tạo ra một trường năng lượng mới (thông qua những suy nghĩ và cảm xúc tốt đẹp), sẽ có rất nhiều sự thay đổi không hề tầm thường diễn ra xung quanh chúng ta.

Mọi hành động và mọi nỗ lực đều xứng đáng, bởi vì không có gì tuyệt diệu hơn việc được sống trong sự hòa hợp với Vũ trụ.

Viết một bình luận