#244 Hành Trình ngày 31/8/2020 – 365 ngày: Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục – cho đến khi nó trở thành niềm tin.Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục – cho đến khi nó trở thành niềm tin.


Niềm tin là một tần số cố định mà bạn đang phát ra, và niềm tin của chúng ta chính là điều mạnh mẽ nhất có thể tạo ra cuộc sống, thông qua quy luật hấp dẫn.Quy luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại những điều mà bạn tin tưởng!
Đó là lý do tại sao khi bạn muốn tạo ra một điều gì đó, bạn phải yêu cầu và tin tưởng, sau đó bạn sẽ nhận được nó.
#244 Hành Trình ngày 31/8/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 01/09/2019 – 365 ngày: Đừng chỉ nhìn thấy cái sai của người khác mà bỏ qua lỗi của chính mình


1 bình luận về “#244 Hành Trình ngày 31/8/2020 – 365 ngày: Niềm tin được tạo ra bằng cách suy nghĩ điều gì đó lặp đi lặp lại liên tục – cho đến khi nó trở thành niềm tin.”

Viết một bình luận