#⭐️ 212 ✨ Hành Trình ngay 31/7/2023 – 365 ngày: Bạn càng ghét một tính cách nào đó ở người khác, thì bạn càng có nhiều khả năng đang ghét tính cách đó của chính mình.

Bạn càng ghét một tính cách nào đó ở người khác, thì bạn càng có nhiều khả năng đang ghét tính cách đó của chính mình. Carl Jung tin rằng những tính cách, đặc điểm ở người khác khiến chúng … Continued

#⭐️ 208 ✨ Hành Trình ngày 27/7/2023 – 365 ngày: Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo.

; padding: 10px; text-align: center; font-family: Arial; font-size: 15px; border-radius: 25px; word-wrap: break-word;black ;”> Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo. #⭐️ 208 … Continued

#⭐️ 206 ✨ Hành Trình ngày 25/7/2023 – 365 ngày: Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.

Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành. #⭐️ 206 ✨ Hành Trình ngày 25/7/2023 – 365 ngày, đã qua năm 2022 – ngày … Continued