Ngô Văn Hiếu-Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại.

GIỚI THIỆU SÁCH:

Suốt nửa thế kỷ, Peter Drucker đã thức tỉnh và dẫn dắt những nhà quản lý, góp phần to lớn trong việc thay đổi diện mạo của môi trường doanh nghiệp  bằng những bài báo mang tính đột phá trên tạp chí Harvard Business Review. Cuốn sách này là một tuyển tập vô giá những công trình quan trọng nhất của ông.

Qua sự phân tích độc đáo của Peter Drucker, cuốn sách này mang lại một cơ hội hiếm có để nhìn lại những bước chuyển biến lớn trong cơ cấu các tổ chức, giúp ta hiểu rõ hơn vai trò của nhà quản lý trong nổ lực đổi mới không ngừng.

2 bình luận về “Ngô Văn Hiếu-Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại.”

  1. Pingback: Google

Viết một bình luận