#Địa Ốc Thời Đại.com -⭐️ 10 CHIẾN LƯỢC TẠO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG.

1/Chiến Lượt VÔ HÌNH. 2/Chiến Lượt TRỰC TIẾP: LH khách hàng KHÓ. 3/Chiến Lượt XD MẠNG LƯỚI KINH DOANH, => DÙNG CHÓ CHIẾN (PULBOON). 4/Chiến Lượt CHÓ SILVER: Kết nối hiệp hội, KH tư duy, vd: Thành viên, MMO… 5/Chiến … Continued

Thảo Luận: Trao Quyền mang lại Lợi Ích cho Nhà Lãnh Đạo.

Trao quyền mang lại lợi ích cho lãnh đạo lẫn nhân viên. “Cách tốt nhất để một lãnh đạo tự giết mình chính là từ chối tìm hiểu phương thức, thời điểm và đối tượng để trao quyền và trách nhiệm.” – … Continued