#333 Hành Trình ngày 28/11/2020 – 365 ngày: Yêu cầu – đón nhận và tin tưởng.


Ý nghĩa của Cuộc sống chính là việc tạo ra những phương thức hiệu quả để tin tưởng, và từ đó bạn sẽ nhận được điều mình muốn.


Dù thứ bạn mong muốn lớn lao đến mức nào, thì cũng hãy thể hiện sự vui mừng và biết ơn ngay bây giờ, như thể bạn đã thật sự có được nó rồi.

333 Hành Trình ngày 28/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 29/11/2019 – 365 ngày: Cổ nhân: Đánh mất lòng tin của dân là đánh mất thiên hạ


Viết một bình luận