#353 Hành Trình ngày 18/12/2020 – 365 ngày: Khi bạn “có” sự cho đi sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
Nếu bạn chưa mang đến cho bản thân những điều tốt đẹp trọn vẹn, thì bạn cũng không thể mang đến điều gì cho bất cứ ai. Vậy nên điều thiết yếu đầu tiên là cần phải tập trung vào bản thân trước

Hãy chú ý đến niềm vui của mình trước. Những người khác đều tự chịu trách nhiệm về niềm vui của họ.

Khi bạn tập trung vào niềm vui của mình, và làm những việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, thì bạn sẽ trở thành niềm vui của những người xung quanh, và bạn sẽ giống như một tấm gương sáng cho mọi đứa trẻ cũng như mọi người trong cuộc sống củabạn.Khi cảm thấy vui vẻ, bạn thậm chí không cần phải nghĩ đến việc cho đi. Nó sẽ trở thành một quá trình diễn ra rất tự nhiên.


353 Hành Trình ngày 18/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 19/12/2019 – 365 ngày: 4 kiểu người tuyệt đối không được làm hại nếu không sẽ sớm bị mất phúc báo.


Viết một bình luận