#352 Hành Trình ngày 17/12/2020 – 365 ngày: Thế giới giàu hay nghèo đều rõ cách nhìn nhận của bạn


Nếu chúng ta tin rằng các nguồn tài nguyên trên trái đất là có hạn, thì nó sẽ trở thành một thực tế mà chúng ta tự tạo ra trong cuộc sống của chính mình.

Nếu bạn nhìn thấy sự thiếu thốn trong bất cứ khía cạnh nào của thế giới, thì có nghĩa là bạn đã không hiểu được chân lý của Vũ trụbạn là người tạo ra cuộc sống, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là kết quả, nguyên nhân xuất phát từ chính bên trong chúng ta.

Để trải nghiệm những thực tế khác về các nguồn tài nguyên, tất cả những gì bạn cần làm là hiểu rằng mọi thứ đều đủ đầy, và rằng thế giới đủ đầy ấy sẽ tìm đến và trải ra với bạn.352 Hành Trình ngày 17/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 18/12/2019 – 365 ngày: Rốt cuộc, cả đời này, bạn đang sống vì điều gì?


Viết một bình luận