#042 Hành Trình ngày 11/2/2021 – 365 ngày: Sự màu nhiệm của Luật Hấp Dẫn với sức khỏe.


Tôi muốn chia sẻ với bạn về câu chuyện màu nhiệm của bà Rhonda Byrne – tác giả của The Secret

Tôi đã sử dụng Bí Mật (The Secret) như thế nào để không còn phải đeo kính khi đọc sách nữa?

Tôi đã đưa ra yêu cầu, sau đó tôi hình dung tưởng tượng ra bản thân mình không đeo kính trong mọi trường hợp. Thị lực của tôi đã phục hồi trong vòng ba ngày. Tôi cũng không nhận ra rằng nó đã mất ba ngày để hồi phục, bởi vì tôi BIẾT rằng nó đã hồi phục ngay tại thời điểm mà tôi đưa ra yêu cầu. Nếu như tôi nhận ra rằng nó phải mất ba ngày để hồi phục, thì tôi cũng sẽ nhận thấy rằng thật ra nó chưa hồi phục.

Tôi đã hoàn toàn tin tưởng và BIẾT rõ rằng nó đã hồi phục ngay lúc đó. Tôi có niềm tin tuyệt đối. Tôi có thể nói về việc này theo hai cách: một là thị lực của tôi đã mất ba ngày để hồi phục, hai là bản thân tôi đã mất ba ngày để thích nghi với thị lực hoàn hảo mà mình mới có được. Và đó là sự thật, bởi vì tôi biết ngay trong khoảnh khắc mình đưa ra yêu cầu, thì điều tôi muốn đã trở thành sự thật, và tôi không hề có bất cứ một gợn nghi ngờ nào cả. Và chính từ sự nhận thức đó, thị lực của tôi đã trở nên rõ ràng trong ba ngày..

042 Hành Trình ngày 11/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 3020 ngày 11/2/2020 – 365 ngày: Câu chuyện cuối đời và thước đo của lòng trung thực.


Viết một bình luận