#041 Hành Trình ngày 10/2/2021 – 365 ngày: Bạn không cần phải thông minh hơn vũ trụ


Vũ trụ có vô vàn cách để biến ước mơ của bạn trở thành sự thật, và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng khi bạn phát ra ước mơ của mình ở thế giới bên trong, thì nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo những cách mà bạn không thể nào tưởng tượng được.

Hãy khiến ước mơ ấy trở thành sự thật ở thế giới bên trong, và Vũ trụ sẽ lo liệu tất cả những phần còn lại cho bạn.

041 Hành Trình ngày 10/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 10/2/2020 – 365 ngày: ‘Ngạo mạn’ là nhược điểm lớn của nhân sinh.


Viết một bình luận