#040 Hành Trình ngày 09/2/2021 – 365 ngày: Một chi tiết nhỏ nhiều người hay mắc phải.


Bạn là một trung tâm truyền phát tín hiệu trong Vũ trụ. Mỗi giây trôi qua, bạn đều đang phát ra những tín hiệu đến với Vũ trụ, và cũng trong mỗi giây trôi qua, bạn đều nhận được những tín hiệu phản hồi. 

Để tạo ra điều mình mong muốn, bạn cần phải truyền phát đi được mong muốn của mình mà không phá vỡ quá trình truyền tín hiệu ấy. Để làm được điều này, bạn cần phải luôn giữ vững nhận thức rằng mong muốn của bạn đã trở thành hiện thực rồi.

Nhưng nếu bạn bắt đầu có ý nghĩ rằng mong muốn của mình chưa trở thành sự thật, thì lúc ấy bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ, và đó cũng là khi bạn phá vỡ quá trình truyền tín hiệu ấy. 

Vũ trụ sẽ bị lạc mất tín hiệu cũ của bạn, và nó sẽ nhận lấy tín hiệu mới – tín hiệu nói rằng bạn không có được điều mình mong muốn. 

Vũ trụ luôn luôn phản hồi lại những tín hiệu mà bạn phát ra, và không bao giờ có bất cứ sai sót nào. Vậy nên bạn sẽ nhận được điều mà bạn truyền đi: điều tôi mong muốn không xuất hiện!

Tất cả những gì bạn cần làm là chuyển hướng bản thân bạn trở về lại tần số của điều mà mình mong muốn, và khi đó Vũ trụ có thể mang điều ấy đến với bạn.


040 Hành Trình ngày 09/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 09/2/2020 – 365 ngày: Muốn làm nên đại sự ắt cần phải có tâm Đại Nhẫn.


Viết một bình luận