Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 291 ngày 18/10/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 291 ngày 18/10/2017 - 365 ngày.

Vàng Bạc Châu Báu

Không Phải Là Kho Báu Thực Sự. 

Ngô Văn Hiếu-ngovanhieu.net/ngo-van-hieu-hanh-trinh-291-ngay-18-10-2017-

Lực Hấp Dẫn Của Nhân Cách. 

Mới là Kho Báu Lớn Nhất Của đời Người. 

Không Ai Có Thể Thành Công Mà Chỉ có một mình. 

Thành Công Là Phép cộng của THIỆN TÂM & HỢP TÁC. 

 

Viết một bình luận