Hành Trình 290 ngày 17/10/2017 – 365 ngày.

Tất cả những ý nghĩ tốt đẹp mà bạn nghĩ, tất cả những từ ngữ tốt đẹp mà bạn nói, tất cả những cảm xúc tốt đẹp mà bạn cảm thấy, và tất cả những hành động tốt đẹp mà bạn thực hiện, đều góp phần nâng tần số của bạn lên những tầm cao mới. Và khi bạn bắt đầu nâng cao được tần số của mình, một cuộc sống mới và một thế giới mới sẽ mở ra trước mắt bạn. Bạn sẽ phát đi sức mạnh của năng lượng tích cực ra khắp Trái Đất và năng lượng ấy sẽ lan tỏa đến mỗi sự sống tại đây.

Bạn sẽ nâng cao bản thân mình, và khi làm như thế thì bạn cũng đang nâng cao cả thế giới lên

Viết một bình luận