Hành Trình 185 ngày 05/07/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 185 ngày 05/07/2017 – 365 ngày.

Lời nói của bạn có một sức mạnh vĩ đại, bởi vì chúng chính là những suy nghĩ đã được bạn tiếp thêm sức mạnh để trở thành lời nói. Hãy nhận thức về những gì bạn đang nói.

Cẩn thận với những từ ngữ của bạn.

Sẽ có một khoảnh khắc tuyệt vời khi bạn nhận ra rằng mình đang nói ra những điều bản thân không mong muốn, bởi vì điều ấy có nghĩa là bạn đang trở nên ý thức hơn và nhận thứcmọi chuyện rõ ràng hơn. Có thế chứ!

Viết một bình luận