Hành Trình 45 ngày 15/02/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 45 ngày 15/02/2017 – 365 ngày.

Bất kể tình trạng tài chính hiện tại của bạn là như thế nào, thì nó cũng là điều mà bạn tự mang đến cho cuộc sống của mình, thông qua suy nghĩ của bản thân. Nếu hiện thực ấy không phải là điều bạn muốn, thì đó là do bạn đã tạo ra nó một cách vô thức, nhưng dù sao thì chính bạn đã tạo ra nó.

Khi thấu hiểu điều này, bạn sẽ biết được sức mạnh sáng tạo của mình kỳ diệu đến mức nào. Và giờ đây, tất cả những gì bạn cần làm là tạo ra những điều mình mong muốn, một cách có ý thức!

1 bình luận về “Hành Trình 45 ngày 15/02/2017 – 365 ngày.”

Viết một bình luận