Hành Trình 103 ngày 13/4/2018 – 365 ngày.

Những điều đến với cuộc sống của bạn nhanh nhất chính là những điều mà bạn TIN TƯỞNG nhiều nhất.

 

Bạn chỉ có thể mang đến cuộc sống của mình những điều bạn TIN TƯỞNG, và vì thế, bạn phải TIN TƯỞNG rằng mình sẽ nhận được điều bản thân mong muốn.

Quyển Sách Hay nên đọc thêm:

Ngô Văn Hiếu -Sách: Cuộc Đời là một Hành Trình Tâm Linh.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Thịnh Vượng Tài Chính tuổi 30 tập 1.

Ngô Văn Hiếu -Sách: Thịnh Vượng Tài Chính tuổi 30 tập 2.

1 bình luận về “Hành Trình 103 ngày 13/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận