Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 305 ngày 01/11/2017 – 365 ngày.

Cuộc sống của bạn là một quy trình học hỏi – bạn có thể trở nên khôn ngoan hơn chỉ thông qua việc học hỏi.

Đôi khi bạn có thể phải thu hút một sai lầm tồi tệ đến với mình để học được một điều quan trọng nào đó, nhưng sau sai lầm ấy, bạn sẽ có được sự khôn ngoan vượt trội hơn nhiều.

Sự khôn khéo không thể mua được bằng tiền – bạn chỉ có thể đạt được nó thông qua việc thật sự sống cuộc đời của mình. Và cùng với sự khôn ngoan, bạn sẽ có được cả sức mạnh, lòng can đảm, sự hiểu biết và sự bình yên ngày càng viên mãn hơn.

Viết một bình luận