#362 Hành Trình ngày 27/12/2020 – 365 ngày: Tôi đang có một bộ ngôn từ rất mạnh mẽ cho bạn ở trong bức thư này.
Hãy bắt đầu sử dụng hai từ mạnh mẽ nhất – TÔI ĐANG – để phục vụ cho lợi ích của bạn.

Chẳng hạn như thế này: 

“TÔI ĐANG nhận được tất cả những điều tốt đẹp. 

TÔI ĐANG hạnh phúc. 

TÔI ĐANG đủ đầy. 

TÔI ĐANG khỏe mạnh. 

TÔI ĐANG được yêu thương. 

TÔI ĐANG luôn đúng giờ. 

TÔI ĐANG có được tuổi trẻ vĩnh cửu. 

TÔI ĐANG đầy ắp năng lượng trong mỗi ngày.”362 Hành Trình ngày 27/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 28/12/2019 – 365 ngày: Đời người sẽ rất khổ khi không thấu được trong 6 chữ này..


Trả lời