#363 Hành Trình ngày 28/12/2020 – 365 ngày: Tạo ra cuộc sống chính mình.Hãy buông bỏ những khó khăn từ quá khứ của bạn, từ các quy tắc văn hóa hay từ những quan niệm của xã hội. Bạn là người duy nhất có thể tạo ra một cuộc sống mà mình xứng đáng.
363 Hành Trình ngày 28/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 29/12/2019 – 365 ngày: Người làm bạn tổn thương sẽ giúp bạn hoàn thiện


Viết một bình luận