Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 30 ngày 30/1/2018 – 365 ngày.

Nếu một người nào có những ý nghĩ tiêu cực về người khác, thì những ý nghĩ tiêu cực ấy luôn luôn quay trở lại với họ – với một số lượng được nhân lên gấp nhiều lần. Không quan trọng việc có bao nhiêu người đang nghĩ điều tiêu cực về một người cụ thể nào đó, nếu bản thân người ấy đang vui vẻ thì những ý nghĩ tiêu cực đó không bao giờ có thể chạm đến họ, bởi vì họ đang ở một tần số khác. Thay vào đó, tất cả những ý nghĩ tiêu cực ấy sẽ quay trở lại với người đang nghĩ đến chúng.

Không một ai có thể mang sự tiêu cực đến với cuộc sống của bạn thông qua suy nghĩ củahọ, trừ khi chúng ta cho phép tần số của chính mình hạ thấp đến mức bằng với những tần số tiêu cực của họ.

1 bình luận về “Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 30 ngày 30/1/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận