#058 Hành Trình ngày 27/2/2021 – 365 ngày: Hãy hiểu rõ chính mình, và bạn sẽ trở thành chủ nhân của quy luật hấp dẫn.


Sự tiến bộ của bạn trong việc điều khiển quy luật hấp dẫn sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn học hỏi, sau đó là thực hành những điều mang lại hiệu quả tốt nhất cho mình. 

Mỗi ngày, bạn có thể nhận ra điều mình đang suy nghĩ thông qua những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn. Toàn bộ cuộc sống của bạn là một bộ phim, và nó thể hiện việc bạn đang như thế nào. 

Bạn không hề bị mù mờ – bạn luôn nhận được các phản hồi. Hãy học hỏi từ những phản hồi đó Hãy quan sát những điều đến với bạn dễ dàng và nghĩ về những điều bạn đã làm để khiến nó đến với mình dễ dàng như thế. 

Hãy hiểu rõ chính mình, và bạn sẽ trở thành chủ nhân của quy luật hấp dẫn.

058 Hành Trình ngày 27/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 27/2/2020 – 365 ngày: Tướng do tâm sinh: Người thiện tâm tất có phúc tướng.


Viết một bình luận