Ngô Văn Hiếu-The Ad matrix – Ma trận quảng cáo

Thông tin quyển sách:

 

The Ad matrix hay ma trận quảng cáo hỗ trợ bạn 
trong việc tạo ra các chiến dịch hiệu quả Nhưng The Ad matrix không chỉ đơn giản là một bảng biểu. Sức mạnh của nó nằm ở chính quá trình 
tạo ra nó.Hệ thống hóa một quy trình chiến lược marketing không phải là điều dễ dàng. Hệ thống hoá toàn bộ một chiến lược traffic hoàn chỉnh gần như là điều không thể. Nhưng sau 3 năm, chúng tôi đã phát triển được một hệ thống 7 bước để có thể giới thiệu đến bạn ngày hôm nay.
Tại ngovanhieu.net, chúng tôi luôn làm theo hệ 
thống này, với bất cứ sản phẩm hay nguồn traffic 
nào, nó đều hiệu quả. The Ad matrix có thể áp dụng được cho B ẤT CỨ lĩnh vực HOẶC nguồn traffic nào.

Nhận quyển sách tại đây:

Tác giả:

Cảm ơn, Hoàng Bá Tầu

Co-Founder Success Oceans.

Viết một bình luận