https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Ngô Văn Hiếu – Sách: Phút Nhìn Lại Mình.

 ngo-van-hieu-phut-nhin-lai-minh-

Phút Nhìn Lại Mình của tác giả Spencer Johnson là một câu chuyện thực tế, hữu ích và sâu sắc về cách nhìn lại, tự điều chỉnh mình để vượt qua những khó khăn, trở ngại và đạt được thành công và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.

Phút nhìn lại mình là cuốn sách mà bạn chỉ đọc trong một giờ nhưng giá trị của nó có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống!

“Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chính. Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm.” – Khuyết danh

Xem sách Download tại đây:

ngo-van-hieu-download-phut-nhin-lai-minh-

 

TT..qua sách

Ủng Hộ Tác Giả, bằng việc mua sách đặt trên đầu nằm là đã giúp tác giả.

Http://www.diaocthoidai.com: nhận chia sẽ:

Thưởng thức sách bằng Link đăng ký bên dưới: 

Nghe Audio tại đây:

ngo-van-hieu-nghe-audio-phut-nhin-lai-minh-

 

 

Share