Hành trình 34, quy trình tiến hóa đòi hỏi phải có sự thay đổi – 365 ngày

Hành trình 34 ngày 04/02/2017(8tết) – 365 ngày

Đôi khi, vì chúng ta không đủ dũng cảm để tự thay đổi, nên mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi để hướng chúng ta sang một con đường mới.

Bạn không thể khiến bản thân mình ngừng thay đổi – vì quy trình tiến hóa đòi hỏi phải có sự thay đổi.

 

1 bình luận về “Hành trình 34, quy trình tiến hóa đòi hỏi phải có sự thay đổi – 365 ngày”

Viết một bình luận