Hành Trình 310 ngày 06/11/2017 – 365 ngày.

Tình yêu thuần túy không có điều kiện hay biên giới nào. Tình yêu không tự giới hạn hay kìm nén chính mình. Tình yêu luôn luôn cho đi mà không đỏi hỏi đền đáp lại bất cứ thứ gì. Tình yêu là một dòng chảy vĩnh cửu không giới hạn. Và tất cả những tình yêu này đều tồn tại bên trong bạn.

Viết một bình luận