Hành Trình 140 ngày 21/05/2017 – 365 ngày

Hành Trình 140 ngày 21/05/2017 – 365 ngày

Nên nói là mình đang khỏe, mọi thứ đều tốt thay vì nói về những điều tồi tệ. Thượng đế sẽ nghe thấy lời bạn nói, và làm cho chúng trở thành hiện thực.
LEEA WHEELER WILCOX

 

1 bình luận về “Hành Trình 140 ngày 21/05/2017 – 365 ngày”

Viết một bình luận