#250 Hành Trình ngày 06/9/2020 – 365 ngày: Bạn phải nhớ rằng mình phải nhận thức được mọi việc. Nhớ rằng mình phải nhận thức được ngay trong khoảnh khắc này, thời điểm này.Hãy nhớ rằng mình phải nhớ.Hãy nhớ rằng mình phải nhớ – điều này có nghĩa là bạn phải nhớ rằng mình phải nhận thức được mọi việc. Nhớ rằng mình phải nhận thức được ngay trong khoảnh khắc này, thời điểm này. 

Nhận thức có nghĩa là bạn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nghe thấy mọi thứ xung quanh, cảm thấy mọi thứ xung quanh và hoàn toàn tập trung vào điều bạn đang làm ngay lúc này.

Phần lớn mọi người mang đến cho bản thân những điều mình không mong muốn, bởi vì họ không nhận thức được rằng họ đang lắng nghe những suy nghĩ trong đầu mình, về quá khứ và tương lai. 

Thậm chí họ còn không nhận ra rằng mình đang bị thôi miên bởi những suy nghĩ đó, và bởi vậy nên họ sống trong cuộc đời mà không hề nhận thức được điều gì.

Khi bạn nhớ rằng mình phải nhận thức, bạn sẽ ngay lập tức nhận thức được. 

Bạn chỉ cần nhớ rằng mình phải nhớ!


#250 Hành Trình ngày 06/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 07/09/2019 – 365 ngày: Vũng Tàu Thẳng Tiến – Hạnh phúc thật giản đơn: Một chén cháo trắng ấm lòng


Viết một bình luận

Share