Hành Trình 208 ngày 28/07/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, Địa Ỗc Thời Đại, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

Không có một ai hoặc một sức mạnh nào từ thế giới bên ngoài có thể sánh được với sức mạnh mà bạn đang sở hữu bên trong chính mình. Hãy tìm kiếm sức mạnh bên trong, bởi vì sức mạnh ấy biết rõ con đường hoàn hảo dành cho bạn.

Viết một bình luận