Hành Trình 237 ngày 26/08/2017 – 365 ngày.

Bản chất thật sự của bạn là tình yêu, và bằng chứng là bạn có một nguồn sản sinh tình yêu không giới hạn ngay bên trong mình. Không ai sở hữu ít tình yêu hơn, và cũng không ai bị giới hạn về mức độ tình yêu mà họ có thể tạo ra bên trong mình.

Sức mạnh toàn năng của tình yêu sẽ kích hoạt quy luật hấp dẫn – nó chính là lực hút mạnh mẽ nhất trong Vũ trụ.

Viết một bình luận