Hành Trình 141 ngày 22/05/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 141 ngày 22/05/2017 – 365 ngày.

Nên nói là mình đang khỏe, mọi thứ đều tốt thay vì nói về những điều tồi tệ. Thượng đế sẽ nghe thấy lời bạn nói, và làm cho chúng trở thành hiện thực.
LEEA WHEELER WILCOX

 

1 bình luận về “Hành Trình 141 ngày 22/05/2017 – 365 ngày.”

Viết một bình luận