#⭐️076 Hành Trình ngày 16/3/2023 – 365 ngày: Engri Spiriti.


Đồng ba điều:

Trong cuộc sống, bạn phải có

1/ Sự khiêm nhường không cảm thấy cao siêu hơn người khác,

2/ Can đảm đối mặt với mọi tình huống

3/ Sự khôn ngoan của việc giữ im lặng trước một số người.”

Engri Spiriti

#⭐️076 Hành Trình ngày 16/3/2023 – 365 ngày, đã qua năm 2022 – ngày 17/3/2022 – 365 ngày: Giữ tâm trạng ổn định chính là đạo dưỡng sinh.


Viết một bình luận