Ngô Văn Hiếu-MINDMAP là gì?

 

1. Giúp bạn GHI CHÚ nhanh hơn: MIND MAP giúp tổ chức thông tin theo một hình thức mà dễ dàng được xuất hiện và ghi nhớ.
2. Giúp bạn GHI NHỚ tốt hơn: MIND MAP cho phép các ý tưởng được ghi lại rất nhanh ngay khi nó được sinh ra vào một hệ được tổ chức. 
3. Giúp bạn SÁNG TẠO hơn: MIND MAP sẽ giúp bạn giải phóng cách suy diễn cổ điển theo phương thức ghi chép sự kiện theo dòng, cho phép các ý tưởng mới được hình thành nhanh chóng theo luồng tư duy xuất hiện.
4. Giúp bạn GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ nhanh hơn: MIND MAP có thể giúp bạn nhìn nhận tất cả các vấn đề và làm thế nào để liên kết chúng lại với nhau. 
5. Giúp bạn LẬP KẾ HOẠCH nhanh hơn: MIND MAP giúp bạn có được tất cả các thông tin liên quan vào một nơi và tổ chức nó một cách thật đơn giản. 
6. Giúp bạn TRÌNH BÀY tốt hơn: MIND MAP giúp ta tổ chức các ý kiến hợp lý, dễ hiểu mà còn giúp ta trình bày mả không cần phải nhìn vào biên bản có sẵn.

 

Trả lời