Tư duy chủ động (Active Mindset): Để không còn cảm thấy chán (mọi thứ)

“Chán quá”. Lần cuối cùng bạn nói câu này là lúc nào thế? Tôi cá là cách đây không lâu đâu.

Nếu bạn cho tôi 4 phút, tôi sẽ nói với bạn lý do tại sao đây lại là dấu hiệu cực xấu.

Ngày trước, lúc nào tôi cũng chờ người khác giao việc. (Tôi chắc, bạn cũng vậy).

Viết một bình luận