Ngô Văn Hiếu-Quảng cáo retargeting facebook

Thông tin quyển sách :

 

Vá lỗ hổng MẤT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG của bạn ngay bây giờ bằng cách dùng chiến thuật quảng cáo retargeting facebook theo phễu mà Success Oceans đang sử dụng hiệu quả…Chạy traffic cho website thực sự thích thú khi dùng retargeting facebook.


Khi làm đúng điều đó bạn sẽ có khách hàng, nhanh chóng thu hồi vốn và có lợi nhuận. Khi bạn thu hút được nhiều traffic đúng đối tượng chính là lúc bạn biết công sức của mình đã được đền đáp. Cũng là lúc bạn biết được những sản phẩm hoặc dịch vụ mà mình cung cấp có nhận được phản hồi tốt hay không. Tại Trang: ngovanhieu.net, Chính bạn xây dựng (và dạy mọi người xây dựng) các phễu bán hàng.

Nhận quyển sách tại đây:

Ngô-Văn-Hiếu, ngovanhieu, diaocthoidai

Tác giả:

Cảm ơn, Hoàng Bá Tầu

Co-Founder Success Oceans.

Trả lời