#072 Hành Trình ngày 13/3/2021 – 365 ngày: Cách thức xây dựng một chuyến đi giá trị.


Hãy sử dụng sức mạnh của Vũ trụ bằng cách định hướng trước mỗi chuyến đi của mình. 

Hãy định hướng rằng tình hình giao thông sẽ rất thuận lơn, rằng bạn sẽ cảm thấy thư giãn và hạnh phúc, rằng bạn sẽ đến nơi đúng giờ một cách hoàn hảo. 

Chuyến đi thật vui vẻ!

072 Hành Trình ngày 13/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 3020 ngày 12/3/2020 – 365 ngày: Sức mạnh của lời nói thiện.


Viết một bình luận