#071 Hành Trình ngày 12/3/2021 – 365 ngày: Ý thức về thực tại.


Điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng chính ý nghĩ và cảm xúc của bạn đã kết hợp cùng với quy luật hấp dẫn để tạo ra những thứ trong cuộc sống của mình, và bạn không thể tách biệt chúng ra được. 

Và cũng hãy nhớ rằng cảm xúc của bạn chính là tín hiệu tổng hợp thông báo về tần số hiện tại của bản thân, và cho bạn biết mình đang tạo ra điều gì ngay trong lúc này. 

Vậy ngay thời điểm này bạn đang cảm thấy như thế nào? Liệu bạn có thể cảm thấy tốt hơn không? 

Vậy thì, hãy làm những điều cần làm để có được cảm xúc tốt đẹp hơn ấy.071 Hành Trình ngày 12/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 11/3/2020 – 365 ngày: Người không lo xa tất có họa gần.


Viết một bình luận