#280 Hành Trình ngày 06/10/2020 – 365 ngày: Khi bạn thay đổi mình, bạn thay đổi cả thế giới.
Không có giới hạn nào cho mức tối đa mà tần số của bạn có thể đạt được,
bởi vì không có giới hạn nào cho những suy nghĩ tốt đẹp mà bạn có thể nghĩ đến, hoặc những từ ngữ tốt đẹp mà bạn có thể nói ra hay những hành động tốt đẹp mà bạn có thể thực hiện.


Ngoài việc thay đổi cuộc sống của chính mình thông qua việc nâng cao tần số của bản thân, bạn còn góp phần nâng cao cuộc sống của người khác. Tần số tích cực từ năng lượng của bạn sẽ lan tỏa ra xung quanh giống như những gợn sóng tỏa ra khi một hòn đá được ném xuống nước, chạm đến toàn bộ hành tinh này cũng như tất cả những sinh thể đang sống tại đây.280 Hành Trình ngày 06/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 07/10/2019 – 365 ngày: Những thống khổ kiếp nhân sinh đều là có nguyên do.


Trả lời