#⭐️279 Hành Trình ngày 05/10/2020 – 365 ngày: Đường đến xứ sở kỳ diệu.Hãy hỏi chính mình xem trong một ngày bạn nghĩ đến suy nghĩ tích cực nhiều hơn hay tiêu cực nhiều hơn.Hãy hỏi chính mình xem trong một ngày bạn nói những từ mang tính chất tốt đẹp, trân trọng, tử tế, biết ơn và đầy tình yêu nhiều hơn hay là những từ tiêu cực nhiều hơn. 

Hãy hỏi chính mình xem trong một ngày,số hành động dựa trên sự tốt đẹp, trân trọng, tử tế, biết ơn và tình yêu của bạn có nhiều hơn những hành động khác không?

Trong mỗi khoảnh khắc của một ngày, luôn luôn có hai lối rẽ được bày ra trước mắt bạn. 


Hãy chọn lối rẽ đến với điều tốt đẹp, bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp.279 Hành Trình ngày 05/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 06/10/2019 – 365 ngày: Ai mới thực sự là người giàu có nhất thế gian?


Viết một bình luận