#278 Hành Trình ngày 04/10/2020 – 365 ngày: Nhớ kiểm tra cảm xúc của bạn (quan trọng lắm đấy) – Vũng Tàu Thẳng Tiến.Hãy luôn nhớ phải kiểm tra xem bạn đang cảm thấy như thế nào trong suốt một ngày.


Hãy kiểm tra những cảm xúc trong cơ thể bạn để chắc chắn rằng cơ thể bạn đang được thư giãn.

Nếu bạn phát hiện ra bất cứ sự căng thẳng nào, thì hãy dành một phút để tập trung vào việc rũ bỏ nó và thư giãn toàn bộ cơ thể mình.


Mục đích của bạn là có được cảm giác bình yên trong cơ thể và tâm trí mình, bởi vì khi đạt đến tần số ấy nghĩa là bạn đang ở một tần số hòa hợp với Vũ trụ.


278 Hành Trình ngày 04/10/202 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 05/10/2019 – 365 ngày: Thiện duyên chính là con đò ngang của sinh mệnh


Viết một bình luận