Hành Trình 62 ngày 04/03/2017 – 365 ngày:

Hành Trình 62 ngày 04/03/2017 – 365 ngày.
Bạn là một thỏi nam châm. Bạn mang đến cho bản thân bất cứ điều gì mà bạn đang cảm thấy ở bên trong, vậy nên hãy trở thành một thỏi nam châm của niềm vui, và liên tục thực hiện điều này với tất cả sức mạnh của bạn.

Niềm vui là một cảm xúc bên trong, và bạn có thể khiến bản thân bên trong của mình cảm thấy vui vẻ dù cho bất cứ điều gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hãy nhớ rằng, để sống hòa hợp với quy luật, bạn phải cảm thấy vui vẻ, có như thế thì một cuộc sống ngập tràn niềm vui mới đến với bạn được.

 

Viết một bình luận