Hành Trình 63 ngày 05/03/2017  – 365 ngày: Chủ nhân ở bên trong bạn chính là chìa khóa dẫn đến mọi kho báu trên thế giới.

 

Hành Trình 63 ngày 05/03/2017  – 365 ngày.
Con người dành toàn bộ cuộc đời của mình để chạy đuổi theo những thứ vật chất trong thế giới vật chất, và họ thất bại trong việc khám phá ra kho báu vĩ đại nhất từng tồn tại trên thế giới này, đó chính là những điều ở bên trong họ. Hãy nhắm mắt lại và tách khỏi thế giới bên ngoài.

Hãy điều hướng suy nghĩ và lời nói của mình hướng vào thế giới bên trong bản thân. Người Chủ nhân ở bên trong bạn chính là chìa khóa dẫn đến mọi kho báu trên thế giới.

 

Viết một bình luận