Hành Trình 280 ngày 07/10/2017 – 365 ngày.

 

Cố gắng thay đổi ai đó chỉ là một việc phí thời gian vô ích. Ngay chính bản thân ý nghĩ muốn thay đổi ai đó cũng nói lên được việc bạn nghĩ bản thân họ hiện tại không đủ tốt, ý nghĩ này đầy sự phán xét và phản đối. Đây không phải là ý nghĩ của sự trân trọng hay cảm thông, và những ý nghĩ như thế chỉ mang đến sự chia tách giữa bạn và người đó.

Viết một bình luận