Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 279 ngày 06/10/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 279 ngày 06/10/2017 - 365 ngày-

Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Và lúc này, hãy nhận thức rằng chính bạn đã mang tất cả chúng đến với cuộc sống của mình. Những ý nghĩ và cảm xúc của bạn đã di chuyển nguồn năng lượng của Vũ trụ để mang tất cả những thứ tốt đẹp ấy đến với mình.

Bạn là một sự sống đầy sức mạnh.

Viết một bình luận