Hành Trình 61 ngày 03/03/2017 – 365 ngày: Hãy luôn cảm thấy thích thú và tuyệt vời vì sự kỳ diệu của chính bạn!

Hành Trình 61 ngày 03/03/2017 – 365 ngày.
Khi bạn nhìn vào chính mình và cảm thấy không thỏa mãn với bất cứ một phần nào của bạn, thì bạn sẽ tiếp tục thu hút những cảm xúc không thỏa mãn như thế, bởi vì quy luật sẽ mang đến cho bạn chính xác những gì mà bạn đang cảm thấy ở bên trong.

Hãy luôn cảm thấy thích thú và tuyệt vời vì sự kỳ diệu của chính bạn!

Viết một bình luận