#342 Hành Trình ngày 07/12/2020 – 365 ngày: Hôm nay là ngày cảm ơn.
Ngày Cảm Ơn

Hôm nay là ngày Cảm ơn – là ngày để bạn nói ra và cảm thấy “Cảm ơn” bằng mọi cách có thể. Hãy viết ra một danh sách những con người và sự việc mà bạn muốn cảm ơn. Hôm nay hãy cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn.

Khi di chuyển, hãy thầm nói “Cảm ơn” trong tâm trí theo mỗi bước đi. Khi lái xe, mỗi lúc dừng lại là một dịp để bạn nói “Cảm ơn”. Vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, hãy cảm nhận và nói “Cảm ơn” trong tâm trí mình liên tiếp 7 lần.


Hãy tìm kiếm mọi cơ hội để nói “Cảm ơn” với người khác, hãy nói điều đó một cách thật lòng nhất và khiến họ nhìn thẳng vào bạn. Hãy “Cảm ơn” liên tục trong suốt ngày hôm nay và khiến cho từ “Cảm ơn” trở thành suy nghĩ, cảm xúc và từ ngữ chủ đạo trong ngàyhôm nay.

“Cảm ơn” – chỉ với hai từ nhưng hàm chứa sức mạnh tiềm năng phi thường, và tất cả những gì bạn cần làm để có được sức mạnh này là thể hiện sự cảm ơn.

Cảm ơn!

342 Hành Trình ngày 07/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 8/12/2019 – 365 ngày: “Người dám cho đi”.


Viết một bình luận