Hành Trình 127 ngày 07/5/2018 – 365 ngày.

Đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn chỉ tập trung vào một thứ trong một thời điểm, việc này sẽ giúp bạn sử dụng được tất cả năng lượng của mình cho một thứ duy nhất.

 

Điều này có nghĩa là, bạn có thể liệt kê ra danh sách những thứ mà mình muốn, và mỗi ngày, hãy dành thời gian để tập trung vào chỉ một thứ trong số đó, cảm nhận như thể bạn đã có được nó rồi. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều mà bạn ít lo lắng đến nhất sẽ là những thứ trở thành sự thật đầu tiên, bởi vì khi không lo lắng thì bạn sẽ cho phép Vũ trụ mang thứ ấy đến vớimình dễ dàng hơn.

Vì sự giàu có & hạnh phúc trọn vẹn của Bạn!

  1. #127 Hành Trình ngày 07/05/2019 – 365 ngày. – NGÔ VĂN HIẾU

    […] Hành Trình 127 ngày 07/5/2018 – 365 ngày.Đôi khi sẽ tốt hơn nếu bạn chỉ tập trung vào một thứ trong một thời điểm, việc này sẽ giúp bạn sử dụng được tất cả năng lượng của mình cho một thứ duy nhất. Điều này có nghĩa là, bạn có thể liệt kê ra danh sách những thứ mà mình muốn, và mỗi ngày, hãy dành thời gian để tập trung vào chỉ một thứ trong số đó, cảm nhận như thể bạn đã có được nó rồi. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều mà bạn ít lo lắng đến nhất sẽ là những thứ trở thành sự thật đầu tiên, bởi vì khi không lo lắng thì bạn sẽ cho phép Vũ trụ mang thứ ấy đến với mình dễ dàng hơn.[…..] […]

Trả lời